KONTAKT INFORMACIJE

Adresa: Beograd, Deligradska 27
Tel/fax: + 381 11 244 14 74
e-mail: yudsf001@eunet.rs
https://srbijaples.rs
Radno vreme kancelarije saveza: ponedeljak – petak 09h-16h

Upravni odbor
Marija Lazarević, Predsednik
Slađana Ivanišević, Potpredsednik
Članovi: Ivan Mileusnić, Antal Gece, Dragana Labudović,
Predrag Mićić, Jelena Alempijević
Generalni sekretar: Dragana Lukić
Nacionalni administrator: Ljubiša Tomić

Odnosi sa javnošću: Ivan Mileusnić, Slađana Ivanišević

Nadzorni Odbor
Milena Božić Trifunov, Predsednik
Članovi: Boško Golubović, Zoran Gemaljević

Disciplinska Komisija
Samir Aličić, Predsednik
Članovi: Miloš Stanić, Filip Vladisavljević

Takmičarsko-sudijska komisija LA&ST
Predsednik: Dragan Rančev
Članovi: Branislava Radovanović, Nenad Kirćanski, Dragana Labudović

Lice odgovorno za nadzor nad sprovođenjem mera
za sprečavanje dopinga
: dr Ivana Gajić

Sportski trener za rad sa sportistima i koordinaciju
stručnog rada u Savezu
Glavni trener: MSc Slađana Ivanišević

Sportski trener – rukovodioc programa razvoja
dečijeg i omladinskog sporta
: Dragana Labudović

Sportski trener – rukovodioc programa razvoja
ženskog sporta: Dragana Labudović

Lekar sportskih reprezentacija, zadužena za brigu
o medicinskoj zaštiti sportista i primeni antidoping pravila
 dr Ivana Gajić

Lice koje koordinira obavljanje poslova koji se odnose na bezbednost učesnika sportskih takmičenja koja su u ingerenciji Saveza: Dragana Lukić

Komisija za licenciranje i kategorizaciju
Predsednik: Prof. dr Dušan Perić
Članovi: Prof. dr Milan Nešić, MSc Slađana Ivanišević

Naučno istraživačka komisija
Marija Lazarević, rukovodilac
Članovi: Miodrag Savić, Jelena Aleksić, Anđela Pavkov Avramović,
Dragana Labudović, Jelena Alempijević, Slađana Ivanišević

Komisija za breaking
Isidora Popović, Pavle Pavlović, Luka Lukić

Komisija za školski sport
Predrag Mićić, Predrag Stojković, Prof.dr Slavoljub Uzunović

 

DOKUMENTA

STATUT I POSLOVNIK
STATUT (12.01.2017.)
Poslovnik o radu Skupštine PSS (28.12.2018.)

PRAVILNICI
Pravilnik o organizaciji plesnih sportskih priredbi
Pravilnik o sportskoj plesnoj reprezentaciji
Takmičarski pravilnik
Takmičarski pravilnik savremeni ples
Sudijski pravilnik (26.10.2020)
Pravilnik o dozvoli za rad (06.10.2020.)
Pravilnik o knjizi članova PSS (06.03.2020.)
Pravilnik o disciplinskim merama – antidoping
Etički kodeks učesnika u sportskoj delatnosti
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o registraciji takmičara (13.10.2022)
Pravilnik o oblačenju (februar 2019)
Pravilnik za takmičenja u formacijskim plesovima
Pravilnik o REJTING listi (18.03.2008.)
Program antidoping delovanja PSS (20.01.2015.)
Pravilnik o sprečavanju negativnih pojava u PSS
Skating sistem
Odluka o Prelaznom peharu (08.06.2011.)
Program antidoping delovanja
Pravila o zaštiti lica – antidoping
Disciplinski pravilnik – antidoping
Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
Pravilnik o načinu arhiviranja i čuvanja dokumentarnog materijala
Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

OGRANIČENI PROGRAMI I DOZVOLJENE FIGURE
Ograničeni plesni program – Početni nivo + Napredni nivo

Molba za organizaciju takmičenja
Obrazac registracije takmičara DCBAI razreda
Obrazac Registracija i Obnova registracija takmičara početnog i naprednog nivoa
Obrazac pristupnica plesnoj organizaciji
Obrazac pristupnica Plesnom savezu Srbije
Obrazac prijava plesnih parova
Obrazac prijava formacijskog tima
Zahtev za izdavanje i obnovu dozvole za rad plesnim strucnjacima – trenerima
Zahtev za izdavanje i obnovu dozvole za rad plesnim strucnjacima – sudijama
Upitnik za knjigu članova – fizičko lice
Upitnik za knjigu članova

 

WDSF DOKUMENTA

STATUTES
Statut – prevod
Competition Rules
Competition Rules Hip-Hop

BILTEN

Bilten 2019-2020.